,,СУШТИНАТА НА МАТЕМАТИКАТА Е ВО НЕЈЗИНАТА СЛОБОДА” – ЏОРЏ КАНТОР

Добредојдовте на нашиот веб-сајт!

Во Образовниот центар Абакус, секоја сабота часови по нацртна геометрија. Подготовка за  полесно да се совладаат темите кои ќе се учат на Градежениот,  Архитектонскиот, Машинскиот факултет поврзани со предметот нацртна геометрија.. Во прекрасна атмосфера, се работи темелно, студиозно… Учениците преку дополнителни часови, имаат голема  можност за самостојна работа…  Бројот на часови е неограничен…

Со почит Образовен центар Абакус

Во Абакус секоја сабота часови за учениците од 8мо и 9то одделение, по програма, подготвена со теми од множества, логика, геометрија, алгебра, планиметрија, стереометрија, тригонометрија итн. со теореми и докази… Учениците учат цели теми. До решавање на задачите доаѓаат по пат на истражувања, математичко моделирање помогнати од професори, магистри во таа област. Со групата се работи 90 минути неделно. Групата ќе соработува со други математички центри во државата. Ќе учествува на работилници. Ќе земе учество, заедно со професорите, на работилници, организирани од институтот по математика, при ПМФ, со презентирање на своите трудови.

– УЧИ, КРЕИРАЈ, ОСТВАРУВАЈ ГИ СВОИТЕ ИДЕИ, БИДИ И ТИ ДЕЛ ОД НАЈУСПЕШНИТЕ! ЗАЕДНО ДО ПОДОБАР УСПЕХ!

Со почит

Образовен центар Абакус

3372
Број на ученици од 2004 година
60
Курсеви
13
години искуство

“Гениј е еден процент инспирација, а деведесет и девет проценти работа” – Едисон